Verborgen camera's en microfoons ontdekken - wikiHow (2024)

Pdf downloaden

Over de auteur

Pdf downloaden

In dit artikel:

Een eerste controle

Maak gebruik van de duisternis

Een signaaldetector gebruiken

Tips en waarschuwingen

Gerelateerde artikelen

Heb je het gevoel dat je wordt bespioneerd? Misschien wil je graag zeker weten dat het met je privacy veilig is gesteld. Hier vind je een paar verschillende methoden om verborgen camera's en microfoons te ontdekken.

Methode 1

Methode 1 van 3:

Een eerste controle

Pdf downloaden

 1. 1

  Doorzoek je omgeving. Dit houdt in dat je langzaam en precies elk hoekje en gaatje van je woning of kantoor doorzoekt.

  • Kijk goed of er iets is wat niet op z'n plek lijkt te staan of anders is, zoals de manier waarop bloemen zijn gerangschikt, schilderijen aan de muur die scheef hangen of niet op de juiste plek hangen, of lampenkappen die er niet normaal uitzien. Controleer of er rookmelders zijn die je niet zelf hebt geplaatst, en zoek naar een luidspreker waar misschien een camera in zit.
  • Kijk in bloempotten, lampen en andere plekken waar gemakkelijk een microfoon kan worden verborgen.
  • Kijk onder kussens, onder de tafel en achter boekenplanken. De ruimte onder boekenplanken en tafelbladen zijn meestal geweldige plekken voor het plaatsen van miniatuurcamera's.
  • Zoek naar draden die nergens naartoe lijken te gaan, zoals die van een huishoudelijk apparaat. "Hardwired" (niet draadloos) spionage-uitrusting komt minder voor in deze tijd van moderne technologie, maar wordt nog steeds gebruikt voor een permanente surveillance in commerciële bedrijven om verlies van gegevens te voorkomen.
 2. 2

  Luister goed als je stil door de kamer loopt. Veel kleine, bewegingsgevoelige camera's maken een bijna onhoorbaar geluid of klik wanneer ze actief zijn.

  Advertentie

Methode 2

Methode 2 van 3:

Maak gebruik van de duisternis

Pdf downloaden

 1. 1

  Doe de lichten uit en kijk of je minieme rode of groene LED-lichtjes kunt ontwaren. Sommige microfoons hebben een "power on" indicatielampje, en als de persoon die dit heeft geplaatst onzorgvuldig is geweest en het lichtje niet heeft bedekt of gedeactiveerd, dan is het mogelijk de camera te vinden.

 2. 2

  Nadat je het licht hebt uitgedaan pak je een zaklamp en onderzoek je zorgvuldig alle spiegels. Deze kunnen transparant worden gemaakt zodat een camera er doorheen opnames kan maken, maar daarbij is het van belang dat de achterkant donkerder is dan de voorkant om niet te worden ontdekt.

 3. 3

  Zoeken naar minicamera's in het donker. Een minicamera is meestal een charge-coupled device (CCD) en wordt geplaatst in een kleine opening in de muur of een object. Neem een leeg closetrolletje en een zaklamp. Kijk met één oog door de closetrol en sluit het andere oog. Terwijl je met de zaklamp de kamer onderzoekt let je op kleine reflecties van het licht.

  Advertentie

Methode 3

Methode 3 van 3:

Een signaaldetector gebruiken

Pdf downloaden

 1. 1

  Koop een RF signaaldetector of een ander toestel voor het vinden van afluisterapparatuur. Als je echt denkt dat iemand je aan het bespioneren is, koop dan een RF (radio frequency) detector en onderzoek je kamer, woning of kantoor. Deze draagbare apparaten zijn klein, eenvoudig om te gebruiken en niet al te duur. Maar er bestaat afluisterapparatuur die gebruik maakt van meerdere snel veranderende frequenties, een "spread spectrum" en die worden door een RF detector niet opgepikt. Deze apparatuur worden gebruikt door professionals en vereisen een spectrum analyzer en een ervaren technicus om te kunnen vinden.

 2. 2

  Gebruik je mobiele telefoon om elektromagnetische velden op te sporen. Bel iemand met je telefoon en zwaai dan met je mobiel op een plek waarvan je vermoed dat er een camera of microfoon is verborgen. Als je een klikkend geluid hoort via de telefoon, dan kan het zijn dat dit komt door interferentie met een bestaand elektromagnetisch veld.

  Advertentie

Tips

 • Controleer hotelkamers.
 • Als je iets vindt, schakel dan de politie in. Verwijder de camera of microfoon niet en maak deze ook niet onklaar. Doe alsof je het niet hebt ontdekt, ga buiten het bereik van de bugs staan en bel de politie. Zij willen bewijs zien dat er daadwerkelijk apparatuur in je huis is geplaatst, en niet zomaar ergens rondslingeren.
 • Zorg dat de microfoon en webcam (als je die hebt) van je computer zijn afgedekt en uitstaan, als je ze niet gebruikt.
 • Draadloos afluisteren zal vaker voorkomen, omdat dit makkelijker is. Deze apparatuur kan informatie verzenden over een bereik van 61 meter in de omtrek.

Advertentie

Waarschuwingen

 • Zorg dat de camera's en mic's niet merken dat je naar ze op zoek bent.
 • Voor steelsgewijs schoonvegen van de omgeving, verberg je de RF-detector en zorg ervoor dat deze in de stille modus staat.

Advertentie

Benodigdheden

 • Leeg closetrolletje (eventueel)
 • Zaklamp (eventueel)
 • Een RF-detector van hoge kwaliteit (eventueel)
 • Mobiele telefoon (eventueel)

Over dit artikel

wikiHow is een wiki, wat inhoudt dat veel van onze artikelen meerdere auteurs hebben. Aan dit artikel hebben 26 mensen bijgedragen, waarvan een aantal anoniem. Dit artikel is 60.240 keer bekeken.

Categorieën:

In andere talen

Engels

Frans

Spaans

Duits

Portugees

Russisch

Indonesisch

Arabisch

Chinees

Thai

Koreaans

Hindi

Turks

 • Afdrukken

Deze pagina is 60.240 keer bekeken.

Verborgen camera's en microfoons ontdekken - wikiHow (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 6406

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.